przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
70946 odwiedzin

O KLUBIE

A A A

 

Klub Nauczyciela funkcjonuje przy ulicy Hanki Sawickiej 5. Jest jednostką o charakterze kulturalno – oświatowym, działającą zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w oparciu o przyjęty statut. Współpracując z innymi instytucjami aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców Gminy miasto Sochaczew, stwarzając tym samym możliwość do rozwoju zainteresowań sochaczewian z zakresu teatru, filmu, literatury, sztuki i tańca. Ponadto zajmuje się organizacją imprez estradowych, wystaw, koncertów, plenerów, spektakli, odczytów oraz kursów teatralnych i tanecznych. Służy również pomocą konsultacyjną z zakresu artystycznego, udostępniając tym samym gromadzone materiały repertuarowe, bibliograficzne i metodyczne. Dysponuje pomieszczeniami do aranżacji imprez zleconych oraz tworzy różnorodne formy edukacji, takie jak kursy języków obcych. Przedsięwzięcia Klubu zaspokajają zarówno potrzeby kulturalne społeczeństwa jaki i indywidualne zamiłowania środowiska oświatowego.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt