przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
70942 odwiedzin

Historia chóru

A A A

                                                    Sochaczewski Chór Nauczycielski

 

     Do chlubnych kart historii Klubu Nauczyciela w Sochaczewie należy działalność Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego. Chór istniał od 13 stycznia 1988 roku do 12 czerwca 2000 roku. Powstał jako Chór żeński z inicjatywy Prezesa Oddziału ZNP Janiny Niedzieli przy aprobacie ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania Stanisława Czapigo. Nowy etap w historii Chóru rozpoczął się w październiku 1991 roku kiedy to skład osobowy zespołu poszerzony został o głosy męskie. Przez cały okres funkcjonowania Chóru jego dyrygentem był Czesław Cieślak.

     W swoim repertuarze Chór posiadał bogaty wybór pieśni patriotycznych, utworów muzyki sakralnej - w tym kolęd oraz wartościowych opracowań muzyki ludowej.

     Sochaczewski Chór Nauczycielski znany był z aktywnej działalności koncertowej.

W swoich kronikach udokumentował około 150 koncertów.

     Najważniejsze z nich to:

- oprawa muzyczna Mszy Św. radiowej w Kościele Św. Krzyża w Warszawie- w listopadzie 1994 r i w maju 1998 r;

- koncert z okazji 70-lecia Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Akademii Muzycznej w Warszawie – w listopadzie 1994r;

- koncerty podczas centralnych obchodów 90-lecia ZNP w Zarządzie Głównym w Warszawie i wojewódzkich w Skierniewicach- w październiku 1995r;

- koncert pieśni legionowych – w listopadzie 1995r;

- oprawa muzyczna Mszy Św. z udziałem Episkopatu Polski w 1000-lecie męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha w Tumie k/Łęczycy – w sierpniu 1997r;

- koncert hymnów z okazji 200-lecia powstania „Mazurka Dąbrowskiego” w Kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie i na antenie Radia Victoria – w listopadzie 1997r;

- oprawa muzyczna Mszy Św. transmitowanej przez Telewizję Polonia z Kościoła Św. Wawrzyńca w Sochaczewie – w kwietniu 1998r.

     Chór miał także swój współudział w oprawie muzycznej Mszy Św. Pontyfikalnej celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999r, w ramach Chóru Diecezjalnego.

     21 maja 2000 roku Chór śpiewał podczas Uroczystości Koronacyjnej Matki Boskiej Kampinoskiej Opiekunki Przyrody w Secyminie – Nowinach, której przewodniczył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

     Swoją pozycję w chóralistyce zespół odnajdował poprzez udział w festiwalach i konkursach.

Najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie to:

- I nagroda w I Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Dobra Nowina” w Żyrardowie – 1993r;

- czterokrotnie I nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy wszyscy wraz” w Skierniewicach /1994 – 1997/

- I nagroda w roku 1997 i dwukrotnie II nagroda /1996 i 1998/ w Międzywojewódzkim Festiwalu Pieśni Chóralnej im. Jana Maklakiewicza w Żyrardowie;

- Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w I Mazowieckim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Wołominie – w 1998r.

     Chór prezentował swoje możliwości śpiewacze i osiągnięcia na organizowanych przez ZNP przeglądach chórów nauczycielskich:

- 1988r – w I Przeglądzie Twórczości Artystycznej Nauczycieli Regionu Łódzkiego

W Sochaczewie;

- 1989r – w III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Poznaniu;

- 1996r – w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim.

     W ramach międzynarodowych kontaktów ZNP, Chór koncertował na Litwie /1989r/i Ukrainie/1997r/.

     Ponadto w roku 1999 Sochaczewski Chór Nauczycielski uczestniczył wraz z 28 innymi zespołami w II Łódzkim Festiwalu Chóralnym.

     Sochaczewski Chór Nauczycielski przez cały okres działalności pełnił ważną rolę w życiu kulturalnym miasta. Brał udział w obchodach świąt państwowych, kościelnych, towarzyszył uroczystościom związanym z powołaniem do życia ważniejszych obiektów na terenie miasta.

O jego popularności w środowisku lokalnym świadczy nominacja do tytułu „ Sochaczewianina Roku 1999”.

     W 1993 roku Chór został uhonorowany Złotą Odznaką ZNP.

Od 1994r był aktywnym członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Mazowiecki w Warszawie.

     Dokonania muzyczne Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego były możliwe dzięki zaangażowanej pracy całego zespołu, jego dyrygenta, a także korepetytorów głosów w osobach: Alicji Ozimek, Anny Olechniewicz i Jolanty Kawczyńskiej.

     Bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania Chóru miały warunki organizacyjno-materialne, które zapewniał Chórowi Klub Nauczyciela i Sochaczewski Oddział ZNP kierowane przez Janinę Niedzielę. Chór pracował w dobrych warunkach lokalowych i miał do dyspozycji niezbędne instrumenty muzyczne. Pani Janina Niedziela dbała również o zewnętrzny wizerunek Chóru. Dzięki Jej staraniom chórzyści posiadali jednolite stroje oraz eleganckie teczki do nut.

     Dużą rolę w pracy merytorycznej zespołu odgrywały warsztaty muzyczne. W czasie działalności Chóru organizowane były w Zakopanem, Augustowie i dwukrotnie w Darłówku. Miały one również niemały wpływ na konsolidację zespołu, podobnie jak odbyte wyjazdy zagraniczne do Włoch, Francji i Austrii.

     Miłym wspomnieniem, a zarazem zaszczytem dla chórzystów Sochaczewskiego Chóru Nauczycielskiego pozostanie uczestnictwo w prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II i zaśpiewanie polskiej kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”. Wyróżnieniem dla zespołu było także wykonanie Hymnu „Abba Ojcze” w czasie Mszy Św. w Bazylice Różańcowej w Lourdes.

     Sochaczewski Chór Nauczycielski przyczyniał się do popularyzacji śpiewu chóralnego działając na rzecz środowiska nauczycielskiego oraz społeczności miasta Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej.

 

                                                                                         Opracowała: Daniela  Cieślak

 


Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt